Liposomalni preparati

Liposomalni preparati su specifični zbog svog vida transporta jedinjenja koje se unosi u organizam. Svaka jedinica nekog vitamina ili minerala je okružena opnom od lecitina i na taj način se formira posebna jedinica liposoma. Liposoma je specifična iz tog razloga što lecitinska membrana ne dozoljava želudačnoj ksielini da ošteti sadržaj liposome i na taj način se doprema gotovo 99% željenog vitamina d krvotoka št za druge vidove transporta nije slučaj. Kod običnih preparata se apsorbuje oko 10-15%. Liposomalni oblik transporta je tvrde naučnici bolji od intravemalnog jer imamo odloženo delovanje koje traje 24h.

Liposomalni preparati

Filter By