Dimetilsulfoksid, DMSO, s pravom nosi naziv ’’čudotvornog leka’’, i to ne usled veoma raširenih marketinških napora već na osnovu svedočenja ljudi koji su potvrdili dobijanje velike koristi upravo od ove hemikalije. Istorijat njegove prirode i pronalaska njegovog puta do medicinske primene je priča koja bi zaista trebalo da se podeli i sa drugim ljudima. Prvi put je identifikovan, kao Kraftov proizvod, pritiskanjem u drvnoj industriji 1867. godine od strane ruskog naučnika, Aleksandra Zajceva. Od 1953. godine, njegova industrijska upotreba je nastavila da se povećava uglavnom u svrsi rastvarača sirovog kvaliteta. Od tada pa nadalje, približno 40.000 članaka o DMSO hemiji se pojavilo u mnogim naučnim časopisima. 

Karakteristike dimetilsulfoksida

Dimetilsulfoksid je bezbojna tečnost za koju kažu kažu da ima miris poput belog luka. Njegova pojava u svetu medicine počela je ulogom ”konzervansa” za transplataciju organa. 1961. godine, lekar po imenu Stenli Džejkob M.D., bivši šef odeljenja za transplataciju organa na Univerzitetu zdravstvenih studija u Oregonu, u Portlandu, zapazio je da DMSO manifestuje neke jedinstvene karakteristike. Ljudska koža ga je veoma dobro upijala. Vođen radoznalošću njegovog uticaja na ljudsko zdravlje, otkrio je da ova hemikalija izvodi medicinska čuda. DMSO je ublažio bol, smanjio upale i poboljšao lečenje u mnogim medicinskim stanjima. Priče mnogih ljudi o dejstvu ovog leka, uz medijsko širenje istog, su dovele do velikog prihvatanja ove supstance koja je privukla pažnju širom sveta vezano za njenu medicinsku primenu. Do sada, objavljeno je oko 11.000 članaka o lekovitim svojstvima DMSO-a. Sve do sada, nijedan ozbiljan neželjeni efekat, sem alergijskog, nije bio prijavljen, a ova hemikalija je samo dobila još veću podršku.

Primena DMSO-a u medicini

DMSO je kao aspirin u medicinskom svetu. Drugonavedeni leči glavobolju, smanjuje groznicu, ublažava bol i štiti kardiovaskularni sistem od razornog dejstva tromboembolijske komplikacije. Isto tako, DMSO ljudska koža veoma lako upija, prolazi kroz membrane i pokazuje analgetsku aktivnost. Saopštenje o njegovom analgetskom delovanju je skoro pa trenutno. Oslobađa pacijenta bolova skoro u istom trenutku. Ne samo da smanjuje bol već DMSO takođe smanjuje i upalu. 1978. godine u Klivlendskoj kliničkoj fondaciji u Klivlednu, u Ohaju, 213 pacijenata sa upaljenim genitourinarnim poremećajima je dobilo DMSO i većina je konstatovala da je došlo do značajnog olakšanja. Do istih rezultata je došlo i kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom i osteoartritisom. Ako je prisutan ijedan neželjeni efekat onda je to jedino miris belog luka. Njegova medicinska upotreba nije zaustavljena na njemu kao samo analgetiku, protivupalnom, već je proširena i biće i dalje u budućnosti, na njegovu ubrzanu isceliteljsku snagu centralnog nervnog sistema. DMSO je pokazao dosledan rezultat u snižavanju intrakranijalnog pritiska, stabilizovanju krvnog pritiska, povećavanju protoka krvi do ozleđenog dela, promovišući povećanu stopu lekovitosti. Njegova upotreba se proširila i do pacijenata obolelih od moždanog udara, kojima DMSO pomaže aktivnošću rastvaranja ugrušaka. Pacijenti koji su imali infarkt i pacijenti sa oboljenjima centralnog nervnog sistema, a uzimaju DMSO, dobili su poboljšano lečenje i ranu rehabilitaciju.

Dimethyl sulfoxide – Wikipedia

Dimethyl sulfoxide ( DMSO) is an organosulfur compound with the formula () 2 S O. This colorless liquid is an important polar aprotic solvent that dissolves both polar and nonpolar compounds and is miscible in a wide range of organic solvents as well as water. It has a relatively high melting point.

Buduća istraživanja o pozitivniim efektima DMSO-a

Studije nastavljaju da pružaju uvid u mehanizam delovanja DMSO-a. On prodire kroz kožu i ćelije veoma lako, i brzo biva raspodeljen u telu putem krvi. Laboratorijske studije ukazuju da analgetsko dejtsvo DMSO-a posreduje preko njegovog uticaja na na blokiranju perifernih nerava C vlakana, koji su odgovorni za prenošenje bolnih signala. Efekat je gotovo trenutan. Istraživanja takođe nastavljaju da dosledno dokazuju protivupalno dejstvo DMSO-a. On vrši sličan efekat u svim vrstama upalnih stanja koji nisu u vezi sa tumorom ili infekcijom. DMSO takođe pomaže u povećavanju protoka krvi u ugroženom području, i ubrzava oporavak tkiva. DMSO-ovo dokazano antioksidantno dejstvo dovodi mnoge istraživače do ispitivanja njegovog dejstva u lečenju kancera, braneći ćelije od slobodnih radikala. Pre oko 40 godina, studije su vršene na miševima što je pokazalo radioprotektivno dejstvo DMSO-a. Studija Bendžamina Hajmana koja je objavljena 1967. godine, uključujući X-ozračene miševe prethodno lečene DMSO-om, podstakla je interesovanje o radioprotektivnom efektu DMSO-a.

Zaštita od radijacije

U nauci je jako poznato da nuklearna radiacija oštećuje ćelije direkto ili indirekto preko stvaranja slobodnih radikala koji oštećuju DNK-a ćelija. Uz pomoć medija, većina ljudi danas je upoznata sa kancerogenim efektima visoko-energetske radiacije kao što je nuklearna radiacija. Skorašnja katastrofa sa Fukušima centralom je podsetila svet, po još jedan put, na opasnost nuklearne radiacije. Ovo donosi velike nevolje, posebno japancima koji su pogođeni ovom katastrofom, koja je ponovo probudila noćne more Hirošime i Nagasakija. Oni su živeli u paranoji sve od kako se katastrofa desila. Kako nuklearna radiacija možda nije simptomatska ali definitivno pravi štetu, ljudi znaju da su pod velikim rizikom od raka u budućnosti. Oni su tražili supstancu koja štiti od radiacije i koja je potkrepljena od strane naučnih nalaza. DMSO se pokazao kao izrazito obećavajući kandidat.

DMSO i DNK

DMSO se već dugo koristi kao uništavač slobodnih radikala s obzirom na njegovu specificnu reaktivnost sa hidroksil radikalima. Studije pokazuju da radioprotektivno delovanje Dimetilsulfoksida,  DMSO, je posredovano suzbijanjem hidroksil (-OH) radikala koji su obično izazvani jonizujućom radiacijom. Ranije studije su uključivale izlaganje DNK-a jonizujućoj radiaciji,  tretiranoj sa visokom koncentracijom DMSO-a. Rezultat je pokazao značajno smanjenje u pucanju DNK-a nizova. Rezultat, ipak, je bio daleko od kliničke primene s obzirom na to da je eksperiment bio izvršen na visokoj koncentraciji DMSO-a, što je bilo toksično.

Dalje studije su vršene na radioprotektivnom efektu DMSO-a na terapeutskom nivou. Genro Kashino i grupa japanskih istraživača su skoro objavili žurnal vezan za radioprotektivne efekte DMSO-a u sklopu terapeutske doze. U istraživanju, objavljenom 2010 godine, oni su tvrdili da DNK-a tretiran sa 10% DMSO-a, nakon što je ozračen, je doveo do toga da su smrtonosnih efekti kao što je aberacija hromozoma bili potisnuti. Ipak, 10% je ostala toksična koncentracija. Kada je koncentracija spuštena na 5%, rezultati su pokazali proporcionalno niže radioprotektivne efekte zbog potiskivanja hidroksil radikala,  ali ipak je interesnantno da se pokazao drugi mehanizam u kom DMSO vrši radioprotektivan efekat kroz olakšavanje popravke prekinutih DNK-a duplih nizova. Ovi efekti su beznačajni ako je koncentracija spuštena na 1%. Ovi rezultati su ukazali na to da niska koncentracija DMSO-a vrši radioprotektivni efekat kroz olakšavanje popravke prekinutih DNK-a duplih nizova više nego kroz potiskivanje štete koju nanose radikali.

Pisao Dr. Benz Napoli

DMSO Dimetil sulfoksid 250 ml prodaja

Dimetil sulfoksid ili skraćeno DMSO je preparat koji se koristi u saniranju povreda, takodje naučno je dokazano da utiče na povćanje cirkulacije krvi smanjuje bol i vraća kancerogene ćelije u normalno stanje.

Summary
Review Date
Reviewed Item
DMSO i njegova upotreba prilikom lečenja, prednosti preparata
Author Rating
51star1star1star1star1star
Facebook komentari