Ljudi koji su oboleli od nekog tipa maligniteta na nekom od delova tela njihovog  organizma moraju da prođu kroz niz testova poput CT ili PET skenera . Svakoga će interesovati koliki je progress bolesti I u kom se tačno stanju zapravo nalazi. Njihov organizam I koliki je razvoj I napredak maligniteta

U slučaju da se nivo C Rekativnog proteina uorno povećava, takvo stanje može da se obeleži kao veoma uznemirujuće jer predstavlja lažnu upalu koja predstavlja početak razvoja maligniteta. Ne treba paničiti i biti ubeđen da je ovo lažna upala kao gore navedena  ako ste doživeli neko oštećenje ili se borite sa nekim unutrašnjim problemom u organizmu,  ili ako ste bolesni od neke bolesti koja je određenog tipa, ali ako upala traje veoma dugo i ne može da se nađe izvor ovakva rekacija može da sadrži određenu dozu rizika.

Tada nastupa Kancer Profil test ili CA test i on daje prave odgovore na moguće nedoumice.  CA profil testovi su odgovori na mnoge dileme profesionalnih onkologa i biohemičara. Oni obuhvataju niz testova krvi nemnjenih otkrivanju razvoja i postojanja karcinoma pre pojave primetnih simptoma.  Ova ispitivanja su od ključnog značaja prilikom nadzora pojedinaca koji primaju ne-smrtonosne i smrtonosne tretmane  i njihovog stanja organizma. U cilju razumevanja stvarnog razvoja bolesti, predlaže se obavljanje ovog testa u tri faze:

-Pre davanja odrđenog tretmana ili leka

-Prilikom uzimanja leka ili primene tretmana

-Prilikom završetka određenog tretmana

Američka Metabolička Laboratorija sprovodi pomenuta ispitivanja u gore navedenim fazama u Holivudu,Florida SAD i daje odgovor na pitanje šta ustvari predstavlja CA profil:

U slučaju da rezultati svih istraživanja osobe koja ima problema sa karcinomom nisu negativni, pacijenti imaju prirodnu želju da steknu obimno znanje o značenju pojedinih testova krvi. Čak i danas, mnogi istraživači i medicinari nisu upoznati sa izuzetnim, ultra-prijemnim markerima kao što je PHI (koji predstavlja zdravstveni indeks prostate). Ovo je veoma koristan test krvi koji je mnogo detaljniji u indentifikovanju maligniteta prostate od PSA testa.  PHI može da napravi razliku između malignih i nemalignih proširenja prostate koje se naziva BPH (benigna prostatna hipertenzija). Rezultati su veoma precizni a takođe nisu potrebne biopsije za muškarce kod kojih je podignut nivo PSA u odrđenom opsegu Treba napomenuti da i veliki broj doktora nije upoznat ni sa upotrebom HCG ( Humani Horoinski Gonadropin)  testa kao pokazatelja širokog spektra kancerogenih oboljenja.

CA profil obuhvata sledeće:

  1. HCG i njegove segmente

HCG hormon i njegove količine se generalno dobijaju iz ćelija koje se nazivaju tropoblast ćelije ( Spoljni slojevi ćelija blastocita koje formiraju plancentu su poznate kao tropoblast ćelije).  HCG je u veoma povišenim nivoima prilikom prisustva bilo kakvog maligniteta.  Iako je HCG poznat kao hormon trudnoće on je ujedno i hormon raka.  Dve različite tehnike se koriste za procenu veoma malih količina ovog hormona u krvi:

Imunoraiometrijski test: test koji koristi radiooznačena antitela

Hemiluminecentni  test

Obe navedene metode su veoma osetljive i mogu da detektuju veoma male količine hormona HCG. Gore navedeni  hormon  umanjuje imuni sistem ljudskog tela i proizveden je od torboplasta (nastaje u uslovima umanjenog nivo slobodnog kiseonika u ćelijama).

Najnoviji test je HCG test urina. Iako nije sastavni deo CA testa ovaj test može da se radi paralelno sa HCG tumor markerima. Ovaj tesl zahteva oko 0.5 ml urina u svom prirodnom obliku. One je veoma specifican za određibanje HCG hormona čak i u minornim količinama daje tačne rezultate.

       2.   PHI

PHI je enzim koji pokreće anaerobni mehanizam u ćelijama.  Ova vrsta ćelijskog metabolizma  je prisutna kod malignih ćelija (nastaje prilikom sagorevanja ugljenih hidrata u odsustvu kiseonika). Put koji generiše više enrgije naziva se oksidativna fosfolizacija. Normalne ćelije funkcionišu po ovom principu kad imaju dovoljne količine kiseonika. Maligne ćelije imaju nedostatak kiseonika, dakle ako  postoji dovoljno kiseonika šanse za malignim oboljenjem su veoma male i obrnuto. Povišen nivo enzima PHI znači da su pojačani anaerobni uslovi, odnosno da je nizak nivo kiseonika.

 

  1. GGTP enzimi

Iako se GGTP enzimi najviše koriste za dijagnozu jetre i ovaj test je najosetljiviji na ovaj organ mada može da se koristi i za oboljenja pluća, srca i bubrega.  Ovaj elemenat može biti povišen i kao posledica proliferacije maligniteta ili lečenjem nekim štetnim materijama poput hemoterapije.

 

  1. CEA (karcionembrionalni antigen)

CEA je široki pokazatelj maligniteta i može se odrediti i pronaći u svim vrstama maligniteta. On je dominantan kod maligniteta dojke i debelog creva. CEA može da se pronađe u krvi ljudi obolelih od različitih tipova maligniteta.

 

  1. TSH (tiroidni stimulativni hormon)

TSH kontroliše stopu potrošnje kiseonika. Povišen nivo (hipotrodizam) može biti pokazatelj prisutnosti maligniteta.

 

  1. DHEA-S (dehidroepiandosteron)

Vaš imuni sistem je oslabljen bez odgovarajuće količine ovog hormona. Većina pacijenata obolelih od maligniteta imaju veoma mali ili gotovo nikakv nivo DHEA u njihovoj krvi. Oaj hormon je prisutan kad brinete o nečemu duži vremenski period.

 

Nekoliko drugih testova

PH trakice za testiranje ph vrednosti organizma

Ovo je test koji je najmanje stresan  i ekonomičan i služi za izračunavanje pH vrednosti vašeg organizma i za koji je potrebno ne više od 60 sekundi. Ono što vam je potrebno je kutija pH testova koji se mogu kupiti u bilo kojoj apoteci.  Analiza vaše pH vrednosti je značajna jer odmah možete odrediti nivo vaše kondicije i zdravlja. Zdrava krv ima pH nivo 7.35 dok se pH vrednosti manje od 7 smatraju kiselima što predstavlja signal veoma slabog zdravstvenog stanja. Ljudi sa manjom pH vrednošću od 7 mogu se susresti sa simptomima kao što su:

Smanjena vitalnost

Bolovi

Oscilacije u temperaturi

Težak san

Gojaznost

Tipično bele plastiče trake ili žute papirne trake su priustne u mnogim apotekama.  Ove trake nakvašene urinom mogu da odrede pH vrednost vašeg urina. U odnosu na boju koja se pokaže na trakicama moćićete da ustanovite i pH vrednost mokraće. U svakom slučaju i prilikom svakog merenja ona će varirati ali okvirno ako se ona kreće oko 7.3 ili više vaše zdravlje i stanje organizma su zadovoljavajući. Ove testove treba raditi nekoliko puta dnevno minimalno 15 dana za redom.  Ako je vrednost manja od 6.5 i oko te brojke to znači da treba da popravite neke elemente u svom organizmu da biste dostigli optimalnu vrednost. Izuzetno alarmantno stanje je vrednost oko 5.  Ovo stanje može da se izmeni konzumiranjem alkalne hrane i nekih pH regulatora. Organizam ovih osoba je deficitaran sa mineralima kao što su kalcijum, natrijum, kalijum i magnezijum. To je pokazatelj da treba da povećate unos alkalne hrane kao što je nekuvana zelena hrana, zeleno lisnato povrće, avokado, svež badem, kokosovo mleko, alge. Takođe treba da se što manje konzumira meso, šećer i žitarice.

CA 125

CA 125 se koristi za testiranje žena kod kojih je otkriven malignitet jajnika. Ovaj test pojedinačno ne mora da bude relevantan za potvrdu postojanja maligniteta. Neke žene koje imaju malignitet jajnika nikad nisu imale povišen nivo CA 125, dok kod većine žena sa povišenim nivoom CA 125 nije pronađeno maligno oboljenje.

Povećanu koncentraciju CA 125 proteina možemo pronaći u ćelijama malignog tumora jajnika u poređenju sa drugim zdravim ćelijama organizma.

Ca 125 se obično dobija iz uzorka venske krvi. Takođe informacije o njegovoj koncentraciji mogu da se dobiju i iz tečnosti grudi i stomaka. Ova analiza je fokusirana na korišćenje antitetla (krvnog  proteina stvorenog u reakciji prilikom neutralizacije antigena antitela koje vaše telo indentifikuje kao nepoznato i strano. Primeri takvih tela su bakterije i virusi) koja su koncentrovana u suprotnosti sa CA proteinom. Godine 1991 je ustanovljen unapeđeni oblik testa i označen je kao CA 125 IM  Rezultati ovog testa su nešto veći od predhodnog zastarelog tipa testa . Kad je u pitanju podudaranje ishoda testiranja, može biti od suštinskog značaja da se indentifikuje koji se tačno režim testiranja koristi. U većini ustanova standardna vrednost ovog proteina varira od 0 do 35 jedinica po mililitru uzorka.

Ovaj test nije relevantan za pronalaženje prisutnosti malignog oboljenja. On može da bude prisutan kod benignih oboljenja i kod raznih drugih stanja organizma.  CA 125 se koristi najčešće za nadledanje pacijenata sa indentifikovanim malignitetom ili kao jedna od brojnih istraga u cilju dokazivanja prisustva malignog tumora.

Uobačajena je upotreba ovog testa kod ljudi  sa indentifikovanim malignitetom koji podiže vrednosi CA 125 kao što je u navedenom slučaju maligniteta jajnika,Od 70 do 75% žena koje imaju malignitet jajnika će imati povišene vrednosti CA 125 Opadajući niovo CA 125 kod ovih slučajeva obično navodi da je tretman, računajući hemotrepiju, bio uspešan i operativan, dok nivo ekskalacija navodi na ponovno pojavljivanje malignih tumora. Kod osoba kod kojih je nivo CA 125 veći od 65 može da se ustanovi da je prisutan malignitet sa verovatnoćom od 90%.

Brojni poremećaji mogu uzrokovati porast CA 125. Neki od njih su sledeći:

Trudnoća

Endometrioza

Fibroid materice

Pankreatitis

Normalna menstruacija

Pelvična inflamatorna bolest

Ciroza jetre

Malignitet materice, dojke, pankreasa, pluća, gastrointestinalni trakt

Limfomi

CA 19-9

Ova j jednostavan test krvi prikazuje nivo antigena u krvi kod osoba obolelih od maligniteta pankreasa. CA 19-9 su materijali proizvedeni od strane tumorskih ćelija pankreasa.

Uzorak krvi se uzima od pacijenta a zatim se šalje u laboratoriju na testiranje i određivanje nivoa CA 19-9. Ovaj uzorak krvi se ispituje uz pomoć radioimunoeseja ili RIA testa. RIA test je laboratorijska tehnika kojom možete da indentifikujete konkretne supstance u krvi.

Ovaj test izračunava nivo antigena tumora i njihovo prisustvo u krvi a takođe i stvaranje antitela kao reakciju na prisustvo tumora.

Tipičan opseg CA 19-9 u krvi zdrave osobe je oko 0,37 jedinica po mililitru. Važno je napomenuti da svaki pacijent sa rakom pankreasa ima povišen nivo CA 19-9. Takođe, neki nekancerogeni poremećaji mogu takođe da izazovu visoke nivoe CA 19-9. Iz tog razloga, ovaj test se ne može koristiti  u dijagnostičke svrhe već samo kao skrining test za rak pankreasa.

Generalno CA 19-9 raste kako napreduje bolesti i njegovi viši nivoi znače napredovanje bolesti. Ako je njegovi iznos isti onda bolest može biti stabilna i nepromenjljiva. Opadanje CA 19-9  potvrđuje umanjenje raka u organizmu.

Ovaj test pomaže lekarima da isprate dali je tretman deluje uspešno na kancer. Bolničari i medicinsko osoblje regulišu koliko često CA 19-9 test treba da se radi. Ako se radi zbog praćenja razvoja kancera on se može raditi svake nedelje, posle svakog ciklusa. Takođe onaj ko odlučuje može da koristi ovaj test povremeno u situacijama odlučivanja dali pacijent treba da nastavi lečenje ili kad se daju neke deodatne procene pacijentovog stanja. Osobe koje su imale hirurško odstranjivanje kancera sa CA 19-9 mogu da otkriju dali su zaostali delovi kancera u njihovom organizmu. Mada je CA 19-9 generalno povezan sa malignitetom pankreasa takođe može da bude povišen i kod maligniteta kolorektuma, pluća i žučne kese. Ektraordiranarni nivoi CA 19-9 se takođe mogu povezati sa ne-malignim reakcijam organizma kao što je kamenje u žuči, opustukcija žučne kesice, pankreatitis, cistična fibroza i kod nekih bolesti jetre.

Tokom radioterapija, CA 19-9 može biti povišen zbog nekih odbrambenih delovanja i unutrašnje aktivnosti maligniteta. Pošto rezultati nisu tačni ovaj test se ne koristi za vreme tretmana radijoterapijom.

ONCOblot test

Ovo je izuzetno precizan i osetljiv test krvi koji potvrđuje postojanje maligniteta preko otkrivanja EHOKS2 proteina. Ova istraga se koristi da bi se utvrdilo dali malignitet zaista postoji ili ne. Ovo istraživanje se koristi prilikom drugih testova a to su  osnovni testovi sa povišenim PSA, neobičan mamograf, sumnjiv PET sken.  Ispitivanjem se utvrđuje postojanje maligniteta neindentifikovanog porekla. Ovaj test proveava širok spektar proteina koji se oslobađaju iz malignih ćelija i može dati potpunu informaciju koji organ se nalazi pod uticajem maligniteta.

Facebook komentari