Biljka slatki pelin ili naučni naziv artemisia annua i njen aktivni sastojak artemisinin su pokazali zapanjujuće rezultate u smislu da su prilikom naučnog istraživanja otkrivena antikancerogena dejstva u kojima je ova biljka uništila 28% ćelija raka dojke za 16 sati. Dodavanjem gvožđa i povećavanjem koncentracije artemisnin je uništio 98% ćelija raka dojke.

Ovaj ekspreiment su napravili naučnici Vašingtonskog univerziteta na veštački održavanim ćelijama raka dojke u laboratorijskim uslovima.

Nastanak ćelije raka je izuzetno kompleksan i zavisi od mnogo faktora. U nekim slučajevima je artemisinin pokazao izuzetnu sposobnost da uništava ćelije raka za veoma malo vreme.

Kako nastaje rak i koje su faze nastanka raka na sistemskom i na celularnom nivou možete pročitati ovde

Kancerogene ćelije su bogate gvožđem koje se skuplja u posebnim receprtorima koji pomažu prilikom širenja raka.U kancerogenim ćelijama broj ovih receptora je mnogo veći u odnosu na normalne,samim tim je i povećana koncentracija gvožđa.

Artemisnin aktivni sastojak biljke slatkog pelina efektivno čisti organizam od kancerogenih ćelija selektivno ih uništavajući. Pronalazak biljke slatkog pelina i njeno ponovno vraćanje u medicinsku upotrebu predstavlja jedno od najvećih otkrića 21 veka.Treba da se naglasi da artemisinin ima antibakterijsko, antigljivično i antivirusno dejstvo i da uništava širok spektar parazita koji žive u organizmu pa ujedno se može koristiti i preventivno.

Prema nedavnim istraživanjima objavljenim u mnogim naučnim časopisima, artemisinin – derivat biljke Sweet wormwood (Artemisia Annua L., narodski zvane slatki pelin), koji je korišćen u drevnoj kineskoj medicini – može ubiti 98 posto stanica raka grudi za manje od 16 sati,prilkom testiranja na manjem uzorku ćelija.Takodje je potvrđeno u naučnim istraživanjima da ovaj preparat uništava i mnogo agresivnija kancerogena oboljenja,čak i neka na koje ne utiče hemoterapija.

Naučni su dokazali da kod težih slučajeva je potrebno između 4 i 7 meseci za stabilizaciju pacijenata uz striktnu dijetu.Otkriveno je da je dejstvo ovog preparata dosta jače kad se kombinuje sa još nekim jedinjenjima poput DMSO,MSM i saponina. DMSO i MSM otvaraju ćelijsku membranu kancerogenih ćelija koja ima veoma nisku propustljivost i šire pore a ujedno omogućavaju veći priliv hranljivih materija, minerala, vitamina, proteina, kiseonika a ujedno i artemisinina koji uništava kancer.Dokazano je da dobrom oksidacijom i hidratacijom ćelija skidanjem proteinskog omotača ćelija može biti konvertovana iz kancerogene u potpuno zdravu.

Dobar je primer čoveka koji je regulisanom ishranom i dijetom kombinovanom sa unosom artemisinina smanjio kancer pluća za 70% a maligni tumor je postao benigni i bezopasan. U nekim slučajevima je artemisinin uspešno korišćen za zaustavljanje širenja raka, čišćenja metastaza i promena na raznim organima.

Artemisinin se uspešno koristi za lečenje kancera mozga jer ima sposobnost da premosti krvno moždanu barijeru, a kombinovan sa DMSO ova sposobnost se umnogome povećava ujedno ciljajući direktno na ćelije kancera.

Više o tretmanu sa preparatom DMSO i njegovim načinom delovanja na kancerogena oboljenja možete pročitati ovde

Vijetnamski naučnici su izvršili istraživanja na ljudima obolelim od raka i preneli su svoja zapažanja široj javnosti. Od 500 ljudi koji su lečeni artemisninom čak 92% njih je pokazalo iznenađujuće rezultate u vidu poboljšanja opšteg stanja organizma za veoma kratko vreme.Prilikom davanja veoma visokih doza slatkog pelina nije došlo do nikakvih neželjenih efekata. Posle terapije od nekoliko meseci utvrđeno je povlačenje maligniteta i zaustavljen je progres bolesti.Nakon dužeg perioda kod nekih veoma teških slučajeva zabeleženo je uspešno kompletno čišćenje organizma od kancera bez povratka bolesti.

Artemisinin uopšte ne utiče na normalne ćelije raka dok kancerogene uništava u nekim slučajevima bolje i od same hemoterapije.

Artemisinin je u prošlosti bio korišten kao snažno antimalarijsko sredstvo, ali sada je dokazano da je efikasan i protiv raka.U istraživanju na bolesnicima obolelim od raka uz artemisnin je dodato i gvožđe i zaključeno je da se doadavanjem gvožđa pojačava efekat artemisinina. Ćelije raka akumulišu velike količine gvožđa da bi mogle normalno funkcionisati.Artemsinin u dodiru sa gvožđem oslobađa slobodne radikale.Slobodni radikali su negativno naelektrisane čestice kiseonika koje uništavaju kancerogenu ćeliju.Pošto je u kancerogenim ćelijama povišena koncentracija gvožđa prilikom ulaska u ćelije artemisinin stvara veoma burnu reakciju koja uništava ćeliju raka. Artemisnin derivat slatkog pelina selektivno uništava ćelije raka jer je u njima povećana koncentracija gvožđa od nekoliko puta pa čak i do 1200 puta u odnosu na zdrave ćelije.

Takođe ćelije raka u sebi imaju i veliki broj bakterija koje oslobađaju veliku količinu toksina i dovode do deformacija u mikroprocesima samih ćelija.Artemisnin uništava ove bakterije i pomaže imunom sistemu i organizmu da se izbori protiv drugih stranih tela koje narušavaju zdravlje bolesnika obolelih od raka. Artemisinin je imunoregulator i pomaže organizmu da obnovi i pojača odbranu od stranih tela u koja su uključene i kancerogene ćelije.

Više o istraživanjima na slatkom pelinu i njegovom derivatu artemisininu i upotrebi u medicinin možete pročitati ovde

Dosad je bilo puno eksperimenata koji dokazuju da artemisinin ili ekstrakt slatkog pelina može efikasno ukloniti bolest uz prisutnost gvožđa. Taj ekstrakt je u Kini korišten hiljadama godina protiv malarije.

Parazit malarije ima veliku koncentraciju gvožđa i prilikom kontakta sa artemisininom on izumire i organizam se čisti od njegovog prisustva, ujedno se i sprečava dalje razmnožavanje ovog parazita.

U nekim istraživanjima je dokazano da efeikasnost preparata može da poveća MSM koji povećava propusljivost ćeliske membrane kancerogenih ćelija.

Članak o preparatu MSM i njegovom uticaju na kancerogene ćelije možete pročitati ovde

Aktivni derivat slatkog pelina artemisnin se može naći u nekoliko različitih oblika a to su artesunat, artemeter i paytoartemisinin. Ovaj poslednji je najbolji za ljude koji su oboleli od raka jer u sebi ima supstance saponine koji otvaraju pore na ćelijskoj membrani kancerogene ćelije omogućujući veću propustljivost membrane a automatski i veći transfer proteina koji prenose supstance kojima se leče ćelije raka, u našem slučaju to je artemisinin. Proizvodnja artemisinina je naveliko u toku a jedan od najpoznatijih proizvodjača francuski Sanofi je najavio proizvodnju od nekoliko desetina tona što bi trebalo da zadovolji veći deo tržišta u Evropi.

Veoma zapažene rezultate artemisinin je pokazao kod lečenja raka pluća, raka jetre, kancera dojke, debelog creva, pankreasa, leukemije.

Porudžbine na +381612938915 slatki pelin

Prodaja Artemisinin 100 mg slatki pelin

Aremisinin ili tradicionalni kineski Ching-hao-su je sastojak biljke Artemisia Annua ili kod nas zvane slatki pelin.Garantovan kvalitet.

Facebook komentari