Prateći petomesečnu studiju prilikom koje se pokazao izuzetan napredak stanja ljudi obolelih od kancera mozga, kancera debelog creva i poboljšanje kompletne zravstvene slike uz pomoć mikronskog zeolita, zaključeno je da ovaj preparat ima izuzetnu budućnost u lečenju kancerogenih oboljenja. Ova studija je izvršena 2002 godine a takođe još nekoliko manjih je izvršeno do 2006 godine u veoma poznatoj klinici u Zagrebu pod patronatom Dr. Slavka Ivkovića. U ove studije su bili uključeni pacijenti sa kancerom prostate, rakom bubrega i kancerom pluća.

Na grupi od 24 osobe koji su bolovali od kancera prostate je izvršeno tetriranje sa nekoliko vrsta proizvoda zeolita a jedan od njih je Bio Megamin ili Megamin forte u mikronskom obliku a takođe i Lycopenomin aktiv.

Kod svih ljudi je primećena redukcija vrednosti PSA posle samo dva meseca korišćenja ovih preparata dok je kod sedam osoba je došlo do potpune redukcije ćelija tumora.

Kod osam ispitanika, kod kojih se kancer prostate proširio na kosti se zdravstveno stanje znatno popravilo. Posle 6 meseci upotrebe zeolita kod dva pacijenta su metastaze u potpunosti iščezle dok kod pet pacijenata je zaustavljen rast metastaza.

Takođe je izvršeno ispitivanje na 23 pacijenta obolelih od raka bubrega kod kojih su dva ili više pacijenata imali metastaze u drugom bubregu, kostima, mozgu i plućima.

U 1998 svi gore navedeni pacijenti pošto su isključene mogućnosti lečenja konvencionalnim metodama podvrgnuti navedenim preparatima od zeolita i to u trajanju od 8 godina.

Pošto su 3 pacijenta od ljudi obolelih od raka bubrega umrli posle 2 nedelje, kod 9 pacijenta se primetilo znatno umanjenje metastaza. Kod druga tri pacijenta je primećeno zaustavljanje razvoja metastaza. Kod čak devet pacijenata su iščezli svi znaci raka u organizmu posle tretmana u trajanju od 8 godina dok se kod 8 postiglo kompletno izlečenje 2 godine pre isteka terapije. Treba napomenuti da svi pacijenti koji nisu primili ovaj tretman su umrli u roku od jedne godine.

Pacijenti sa kancerom pluća su pokazali dramatičan napredak posle tretmana zeolitom. Kod 22 pacijenta koji su oboleli od kancera pluća je izvršeno ispitivanje. Dvanaest pacijenata su dobili preparate koje smo predhodno naveli dok je ostalih 10 dobilo hemoterapiju i nisu uzimali zeolit za vreme i dva dana posle hemoterapije.

Prilikom provere u januaru 2006 godine ustanovljeno je da 21 od 22 pacijenta nemaju nikakav napredak razvoja bolesti. Od ovih pacijenata dvojica su umrli it to ljudi za mikro-celularnim oblikom karcinoma pluća i to treba naglasiti da su prestali sa upotrebom zeolita nakon 3 meseca.

Treba napomenuti da je zeolit izuzetno dobar detoksifikator organizma i da veoma uspešno oslobađa organizam od teških metala i raznih veoma štetnih toksina. Prilikom razvoja kancera se povećava toksičnost samog organizma i da su ti toksini koje kancerogene ćelije oslobađaju jedan od uzroka veoma lošeg stanja organizma obolelih a takođe ovi toksini utiču na dalji razvoj i progresiju bolesti.

Teški metali, pesticidi, emularoti i druga hemijska jedinjenja koja nas okružuju mogu da budu jedan od faktora samog nastanka kancera. Zeolit smanjuje koncentraciju ovih materija u organizmu verovatnoću nastanka nekog kancerogenog oboljenja.

Facebook komentari